◍ Για όλα τα επίπεδα
◍ Επαγγελματίες προπονητές
◍ Ευέλικτος προγραμματισμός
◍ Προπονήσεις 60 λεπτών
◍ Νέες αθλητικές εγκαταστάσεις

Επικοινωνία:
210 62 04 715
adminaok@otenet.gr