37 συμμετοχές και πολύ ευχαριστημένα παιδιά ήταν ο απολογισμός μας!