Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΚ σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΦΕΚ 726/Β/8.3.2020), καθώς και του από 10.3.2020 δελτίου τύπου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τη νέα ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε με ΦΕΚ την 12/03/2012, αρ. Φύλλου 833, αποφάσισε σήμερα ομόφωνα να αναστείλει προσωρινά την λειτουργία του από αύριο Σάββατο 14 Μαρτίου 2020 και μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης.
Ελπίζουμε να σας δούμε όλους σύντομα, υγιείς. #μένουμεσπίτι #staysafe