Μετά τη χτεσινή ενημέρωση του προέδρου της ΕΦΟΑ Σπύρου Ζαννιά τέθηκε εν μέρει το πλαίσιο επαναλειτουργίας των ανοιχτών εγκαταστάσεων τένις, όπως ο ΑΟΚ από την Τρίτη 5 Μαΐου 2020.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του ΑΟΚ έχουν ήδη ξεκινήσει να δουλεύουν για να θέσουν τα νέα απαιτούμενα μέτρα σε εφαρμογή, ώστε ο ΑΟΚ να μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια ακόμη και την Τρίτη 5 Μαΐου 2020, εάν αυτό καταστεί δυνατό.
Βρισκόμαστε, ωστόσο εν αναμονή των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων: αφενός μεν της δημοσίευσης στο ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη νόμιμη λειτουργία του ΑΟΚ, αφετέρου δε του Γενικού Πρωτοκόλλου της Γ.Γ.Α. και του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου της ΕΦΟΑ για την ασφαλή λειτουργία του ΑΟΚ.
Μόλις δημοσιευτούν οι ως άνω αποφάσεις της Πολιτείας, θα σας ενημερώσουμε αμέσως, για την ημέρα και τους νέους όρους επαναλειτουργίας του ΑΟΚ.
Ζητάμε την υπομονή και τη συνεργασία σας, προκειμένου ο Όμιλος να λειτουργήσει νόμιμα και με τις απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας για όλους μας.