Με τη με αριθμό 27813/03.05.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1644/03.05.2020) άρθρο 3 παρ. 1γ και 2 σε συνδυασμό με την με τη με αρ. πρωτοκ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/197012/1454/04.05.2020 Εγκύκλιο της Γ.Γ.Α. “Οδηγίες Ασφαλούς Άσκησης σε Οργανωμένους Αθλητικούς Χώρους”, το σχετικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΕΦΟΑ και την από 4/5/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΚ επιτρέπεται από την Τρίτη 5η Μαΐου 2020, η κατ΄εξαίρεση λειτουργία των ανοικτών γηπέδων αντισφαίρισης του ΑΟΚ και η χρήση τους από αθλητές και μέλη του ηλικίας δεκαπέντε ετών και άνω.
Από σήμερα 5 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00 τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων του ΑΟΚ και έχουν δοθεί σε όλους τους αθλούμενους και το προσωπικό όλες οι απαιτούμενες οδηγίες για τα νέα έκτακτα μέτρα αυστηρής εφαρμογής.

Ελπίζουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα μας το συντομότερο δυνατόν.
Η συνεργασία και υποστήριξη σας σε αυτή τη φάση είναι πάρα πολύ σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία του ομίλου και την προστασία της υγείας όλων μας.