Την Κυριακή 11/02/2018 διεξήχθη η Τακτκή Γενική Συνέλευση του ΑΟΚ. Εγκρίθηκε ο Απολογισμός 2017 και ο Προϋπολογισμός 2018 και απαλλάχθηκε το ΔΣ από κάθε ευθύνη.Στη συνέχεια ακολούθησαν αρχαιρεσίες όπου και εκλέχτηκε ο νέος Πρόεδρος και τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:

 Μάρκος Μπιτσάκος                 Πρόεδρος

Γιώργος Κιαχάκης                    Α’ Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Φλάμπουρας         Ταμίας & Νομική Υπηρεσία

Ντίνος Καλαμάτας                   Γενικός Έφορος

Σπύρος Γκίνης                         Αναπληρωτής Γενικός Έφορος

Άκης Σακαλακτσιόγλου           Γενικός Γραμματέας

Ελένη Μηλιδώνη                      Ειδικός Γραμματέας

Κατερίνα Αγιακλόγλου             Έφορος Σκακιού &  Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων

Ελίνα Χριστοφίδη                      Αναπληρώτρια τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων

Αλέκος Κώτσης                        Β’ Αντιπρόεδρος & Έφορος Εγκαταστάσεων

Ιπποκράτης Κατσένης               Αναπληρωτής Έφορος εγκαταστάσεων