Κανονισμός  Λειτουργίας  Ακαδημίας  Αντισφαίρισης Ανηλίκων

Στην  Ακαδημία  Αντισφαίρισης του  Α.Ο.Κ. εγγράφονται  ανήλικοι ηλικίας από  4  έως  17  ετών,  μετά  από  σχετική  αίτηση,  που  κατατίθεται στην  Γραμματεία  του  Ομίλου,  από  τον  γονέα ή  τον  κηδεμόνα.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να κατατεθεί και  πιστοποιητικό  ιατρού,  που  να επιτρέπει στο  παιδί  να  ασκηθεί.

Τα  μαθήματα είναι ομαδικά, αρχίζουν  την  15η  Σεπτεμβρίου  και  λήγουν  την  30η Ιουνίου  κάθε έτους, (εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το  Δ.Σ. του  Α.Ο.Κ.).

Τα μηνιαία δίδακτρα για προπόνηση μια φορά την εβδομάδα είναι € 40,00, για δύο φορές την εβδομάδα € 60,00 και για τρείς φορές την εβδομάδα € 80,00

Κατόπιν αιτήματος του κηδεμόνα, ο μαθητής μπορεί να κάνει ατομική προπόνηση με κόστος  € 40,00 την ώρα (προπληρωμή κατ’ ελάχιστο 2 ώρες).

Οι νέοι μαθητές πληρώνουν επιπλέον εφάπαξ εγγραφή € 40,00.

Τα  «group»  και  οι  ώρες  των  μαθημάτων  καθορίζονται  από  τους  προπονητές.

 

Σε  περίπτωση που κάποιος μαθητής  θελήσει να  διακόψει  τα  μαθήματα  θα πρέπει ο κηδεμόνας του να το δηλώσει άμεσα, αν είναι δυνατόν εγγράφως,  στη  Γραμματεία, διαφορετικά  θα  συνεχίσουν να  χρεώνονται  οι  ώρες  μαθημάτων.

 

Οι μαθητές και οι  μαθήτριες  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να φέρουν εξοπλισμό  τένις  (ρακέτες, ρούχα,  παπούτσια  κ.λ.π.).

 

Ο συνοδός έχει την ευθύνη  να  παραδίδει  τον  μαθητή στον  προπονητή, στο γήπεδο προπόνησης,  και  επίσης  να  τον  παραλαμβάνει.

 

Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της Ακαδημίας είναι ο αρμόδιος Έφορος του ΑΟΚ.

 

Ο  Πρόεδρος  και  το  Δ.Σ.  του  Ομίλου εύχονται  στους  μαθητές  της  Ακαδημίας

Καλή  Τενιστική  Χρονιά!