Κυριακή του Οκτώβρη και ο όμιλός μας πλημμυρίζει από γέλια, τραγούδια, χορό!