19/3 με 21/3 τα παιδιά του ομίλου μας συμμετείχαν στο Utr tournament που διεξαχθεί στην Νάπολη. Η Γριβεα Δήμητρα έφερε την πρώτη θέση στο u18 η Γριβεα Γεωργία έφερε την Τρίτη  θέση στο u14 και η Γριβεα Λυδία δεύτερη θέση στο u12 . Και τα αγόρια μας Κωνσταντίνος Χαιρακακης έφερε δεύτερη θέση u10 και ο Αναστάσιος Καμπερης τρίτη θέση u14.